Skandynawia - Północ Magiczna

Strona główna | Dania

Dania

Kraj Dania

Królestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.

czytaj więcej

Geografia Danii

Geografia - Dania pod względem warunków naturalnych jest krajem przejściowym pomiędzy Europą Północną i Środkową. Geologicznie terytorium Danii związane jest z trzonem kontynentalnym Europy. Większa część powierzchni kraju ukształtowana została w okresie ostatniego zlodowacenia. Granicę krajobrazową wyznacza zlodowacenie Würm, które ciągnie się przez cały Półwysep Jutlandzki w kierunku południkowym. Górnokredowe wapienie i kreda tworzą krajobraz północnej Jutlandii i wybrzeża typu klifowego na wyspach Møn i Zelandia.
Dania jest krajem nizinnym – najwyższym punktem jest wzgórze Yding Skovhøj (172,54 m n.p.m. razem z kurhanem nagrobnym na szczycie, bez kurhanu 170,77 m n.p.m.).

czytaj więcej

Historia Danii

Historia Dania

Pierwotnie obszar dzisiejszej Danii został zasiedlony przez plemiona germańskie: Cymbrów i Teutonów, a następnie Anglów, Jutów i Sasów. Te 3 plemiona w V i VI wieku po podbiciu części Wysp Brytyjskich (dzisiejsza Anglia) przemieściły się tam, a na ich miejsce napłynął północnogermański lud Duńczyków. W okresie VIII-IX wieku Duńczycy brali udział w morskich wyprawach na wybrzeża Wielkiej Brytanii, państwa Franków i wybrzeża Bałtyku. Postępowało jednoczenie kraju, a w IX wieku kraj został schrystianizowany. Duński król Kanut II Wielki władał państwem, które obejmowało obok Danii, także Anglię, Norwegię, południową Szwecję oraz część Finlandii. W XII wieku Dania rozpoczęła ekspansję w rejonie Morza Bałtyckiego, zajmując m.in. Estonię, Holsztyn i Inflanty. 

czytaj więcej

Kultura Danii

Dania Literatura

Najstarszymi zabytkami piśmiennictwa duńskiego są napisy runiczne (IX–XII w.), a tekstami zapisanymi — zbiory praw i kronik z XIII w. oprócz łac. kronik powstawały w średniowieczu ballady i pieśni lud. (Folkeviser), pierwsza drukowana książka duńska pochodzi z 1495. Okres reformacji przyniósł rozwój literatury religijnej. Pod wpływem renesansu ukształtowała się także literatura świecka. Za twórcę literatury duńskiej uchodzi komediopisarz L. Holberg, zw. Molierem Północy, tworzący pod wpływami oświecenia farncuskiego i angielskiego rozkwit literatury duńskiej przypada na okres romantyzmu, kiedy nastąpił zwrot do mitologii skand. i rozwój poczucia nar.; najwybitniejszym przedstawicielem romantyzmu duńskiego był poeta i dramaturg A. Oehlenschläger. W poł. XIX w. w literaturze duńskiej zaczęły się pojawiać tendencje realist. W latach 30. debiutował H.Ch. Andersen, który swymi baśniami wprowadził piśmiennictwo duńskie do literatury światowej. 

czytaj więcej

Religia i Tradycje Danii

Religia Dania

Spośród wszystkich religii Danii, najbardziej znaczącym jest chrześcijaństwo wyznania ewangelicko-luterańskiego. Religią państwową jest ustanowiony Kościół Danii. Jednak wśród ludności można znaleźć wiele mniejszych wyznań. Drugą co do wielkości religią jest islam, który popularny jest z powodu imigracji która miała miejsce w latach 80 i 90-tych XX wieku.
Według najnowszego sondażu Eurobarometru w 2005 roku, 31% duńskich obywateli odpowiedziało: "że wierzą, w istnienie Boga", 49% odpowiedziało, "że wierzą w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej", a 19% odpowiedziało, że "nie wierzą, w istnienie jakiegokolwiek rodzaju ducha, siły Bożej lub życiowej". Kolejna ankieta, przeprowadzona w 2009 r. stwierdza, że tylko 25% Duńczyków uważa, że Jezus jest Synem Bożym i tylko 18% uważa, że jest Zbawicielem świata.

czytaj więcej

Ludzie w Danii

Danię zamieszkują gł. Duńczycy stanowiący 95% ogółu ludności (2005), poza tym Turcy, Norwegowie, obywatele Wielkiej Brytanii i byłej Jugosławii, Irańczycy, Niemcy, Szwedzi, także Polacy, m.in. na wyspach Falster, Lolland i Langeland. Dominującą religią jest protestantyzm (luteranizm), który wyznaje 95% ludności Danii, inne większe grupy stanowią katolicy (1%) i wyznawcy judaizmu (0,1%). Od poł. lat 70.

czytaj więcej

Praca w Danii

Dania Praca

W ostatnich latach do Danii przyjechało wielu cudzoziemców w celu podjęcia pracy w rożnych sektorach. Duńskie przedsiębiorstwa oferują ciekawe możliwości rozwoju zawodowego, nowoczesne obiekty i przyjazne środowisko pracy. Wielu zatrudnionych cudzoziemców odbiera Danię jako kraj o wysokim standardzie życia oraz odpowiedniej równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


czytaj więcej

Rodzina Królewska Danii

Do duńskiej rodziny królewskiej należy królowa Małgorzata II i jej rodzina. Wszyscy członkowie noszą tytuł księcia lub księżnej Danii z prefiksem Jego lub Jej Królewskiej Wysokości (Hans lub Hendes Kongelige Højhed) albo Jego lub Jej Wysokości. Wszyscy należą do dynastii Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, tej samej do której należą członkowie norweskiej rodziny królewskiej.

 

czytaj więcej

Czy wiesz że ....

W Kopenhadze jest ok. 320 kilometrów dróg rowerowych i 80 kilometrów zielonych dróg rowerowych ?

W Kopenhadze 37 % wszystkich jadących do pracy lub na uczelnie  posługuje się do tego celu rowerem ?

czytaj więcej