Skandynawia - Północ Magiczna

Strona główna | Dania | Praca w Danii

Praca w Danii

Dania Praca

W ostatnich latach do Danii przyjechało wielu cudzoziemców w celu podjęcia pracy w rożnych sektorach. Duńskie przedsiębiorstwa oferują ciekawe możliwości rozwoju zawodowego, nowoczesne obiekty i przyjazne środowisko pracy. Wielu zatrudnionych cudzoziemców odbiera Danię jako kraj o wysokim standardzie życia oraz odpowiedniej równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


Duńskie przedsiębiorstwa charakteryzują się płaską strukturą oraz otwartym dialogiem pomiędzy kierownictwem i pracownikami, podejmują one wiele działań, aby zapewnić przyjazne środowisko pracy. Duńskie firmy zapewniają dobre warunki pracy, nowoczesne obiekty, wyposażenie techniczne wysokiej jakości oraz bardzo dbają o rozwój kwalifikacji zawodowych personelu. Większość pracodawców stale oferuje zatrudnionym możliwości dalszego kształcenia. 

Pracując w Danii jesteście Państwo zobowiązani płacić w tym kraju podatki od wynagrodzenia. Oprócz nich pobierane są składki przeznaczone na utrzymanie systemu zabezpieczeń socjalnych np. opiekę nad dziećmi, szkolnictwo, opiekę nad osobami starszymi czy służbę zdrowia. 

W większości przypadków warunki zatrudnienia i wynagrodzenia na duńskim rynku pracy są regulowane na zasadzie umów zbiorowych zawieranych pomiędzy związkami zawodowymi i związkami pracodawców. 

Warunki pracy zatrudnionych są zatem w szerokim zakresie regulowane umowami zawieranymi pomiędzy uczestnikami rynku pracy, dotyczy to m.in. czasu pracy, płacy minimalnej i zasad wypowiedzenia. W Danii nie obowiązuje np. ustalone prawnie wynagrodzenie minimalne. Odpowiedzialność za przestrzeganie zawartych umów zbiorowych leży po stronie uczestników rynku pracy. 

Jeśli dany pracodawca nie należy do związku pracodawców i nie zawiązał umowy zbiorowej, warunki zatrudnienia są ustalane na zasadzie kontraktu zawartego pomiędzy nim i pracownikiem z zachowaniem minimalnych wymogów prawnych. 


Autor: skandynawia.com.pl/ interent