Skandynawia - Północ Magiczna

Strona główna | Szwecja | Ludzie w Szwecji

Ludzie w Szwecji

Foto: INTERNET

Szwedzi stanowią 90% ludności, Finowie 2%, Lapończycy blisko 1%, pozostali   5,7%, m.in.: Bośniacy, Turcy, Kurdowie, Niemcy, Chorwaci, Grecy, Polacy; luterański Kościół szwedz. ma status Kościoła oficjalnego i skupia formalnie ok. 87% mieszk. (większość nie praktykuje); pozostałe wyznania obejmują ok. 9% mieszk., w tym katolicy   2% i zielonoświątkowcy 1%; przyrost naturalny 0,0‰ (2006; 1980   0,7‰, 1985 0,5‰); wysokie przeciętne trwanie życia: kobiety 83 lat, mężczyźni 78 lat;

Szwecja jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów eur.   średnio 20 osób na km2 (2004); rozmieszczenie ludności jest nierównomierne, największa gęstość zaludnienia występuje w regionie Sztokholmu (ok. 270 osób na km2), Göteborga i Malmö (ok. 150 osób na km2), najmniejsza na północy kraju (ok. 3 osoby na km2); w miastach mieszka 83% ludności, największe miasta: Sztokholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Βrebro.

Autor: skandynawia.com.pl/ interent